\\
Paper: anarq-ph/96006
Title: Notes per a la historia de l'anarquisme i el sindicalisme a Gava (1868-1939)
Author: Josep Campmany i Guillot 
Sender: flexion@dftuz.unizar.es
Distribution: ?.  
Comments: Texto en catalan 
\\
\\
Texto en html, en este archivo 

Texto en html, hoja original